Bredband till landsbygden

.

I regeringens bredbandsstrategi finns bland annat målet att minst 90% av alla hushåll och företag i Sverige bör ha tillgång till bredband med minst 100Mbit/s år 2020. Här i Degerfors pågår utbyggnaden av stadsnätet för fullt. Just nu bygger vi ut på landsbygden i Älgåsen och Västra Möckeln. Totalt 111 adresser beräknas vara i klara i dessa områden sista november.kille med dator landet