Frågor och svar

Här får du svar på de vanligaste frågorna om stadsnätet.

Var finns stadsnätet?
Stora delar av centrala Degerfors är anslutna eller kommer att kunna anslutas inom kort.

Hur ansluter man sig?
Anslutningen beror på hur du bor eller om du vill ansluta en villa/lägenhet, ett företag eller, som fastighetsägare en hel fastighet.

Vad kostar det?
Villaägare, fastighetsägare och företag betalar en anslutningsavgift för sin inkoppling. Därefter betalar man för de tjänster som man beställer direkt till den tjänsteleverantör man valt.

Vad innebär ett öppet stadsnät?
Det innebär valfrihet och mångfald samt att nätet är framtidssäkrat. Det är valfritt att ansluta sig till nätet, valfritt för leverantörer att erbjuda sina tjänster i nätet. Som användare väljer man fritt ur stadsnätets utbud. Fri konkurrens råder bland de leverantörer som verkar i nätet vilket leder till bättre kvalitet och lägre priser.

När kan jag beställa tjänster?
När fibern är ansluten där du bor/har ditt företag och det interna nätet i fastigheten eller området är klart går det bra att beställa tjänster.

Hur fungerar säkerheten?
Som i alla nät är det viktigt att man skyddar sig mot intrång. Vi rekommenderar därför att alla användare installerar en så kallad brandvägg samt virusskydd. Tjänsteleverantörerna kan rekommendera olika alternativ och du kan även läsa mer på www.surfalugnt.se.

Vad är fiber?
I en fiberoptisk ledning skickas signaler i form av ljus i en tunn glasledning. En enskild fiber är ungefär 0,25 millimeter tjock, något tunnare än ett tunt blyertsstift i en stiftpenna. Ändå är kapaciteten i fiber mycket större än i radiovågor eller det vanliga telenätet. Fibrerna samlas sedan i en kabel, vanligast är att samla 48 eller 96 fibrer i varje.

Kommunikationen i optofibern sker genom att texter, bilder eller ljud omvandlas till digitala elektriska pulser, som i sin tur omvandlas till ljuspulser i en laser. En enskild fiber har kapacitet nog att överföra över en miljon telefonsamtal eller mer än 1 000 digitala TV-kanaler samtidigt.