Stadsnätens ägarform

Stadsnät är ett bolag som kan vara kommunal förvaltning, kommunalt energibolag, kommunalt stadsnätsbolag eller privatbolag. Stadsnäten ägs och drivs till 85 % av kommunala bolag, förvaltningar eller i samverkan med privata partners. Drygt vart tionde stadsnät är privatägt.

Valet av verksamhetsform varierar, här följer en förenklad bild av hur olika kommuner väljer att agera:

Kommunal förvaltning - är vanligt bland kommuner där bredbandsstrategin endast omfattar byggnation av nät, samt kommuner utan energibolag som därför har kunnat ta denna roll naturligt.

Kommunalt energibolag - är vanligt i kommuner där energibolaget från start haft en uttalad roll att bygga fibernät, för det egna och kommunens behov och marknadens behov.

Kommunalt stadsnätsbolag - förekommer i kommuner där utbyggnaden av bredband har ansetts som en verksamhet som bör särskiljas, samt kommuner utan energibolag som naturligt har kunnat ta denna roll.

Privat bolag - vanligen i områden där kommunen medvetet eller indirekt inte valt att etablera ett stadsnät i egen regi.