Vad är ett stadsnät?

Lägger grunden för morgondagens informationssamhälle!

Vad är ett stadsnät?

Ett stadsnät är ett bredbandsnät som är lokalt etablerat, vanligen inom en kommun. Övervägande byggs stadsnäten baserat på fiberoptik, dvs. infrastruktur för bredband med mycket hög kapacitet och lång livslängd. Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät. 

Stadsnäten i Sverige har de senaste 20 åren genom lokala, investeringar starkt bidragit till en fiberutbyggnad och utvecklingen av informationssamhället. Sedan ”byggstart” dvs. före år 2000 har stadsnäten investerat nästan 26 miljarder kr i bredbandsnät. Stadsnäten har lagt grunden för en konkurrens på infrastruktur- och tjänstenivå som egentligen inte finns på någon annan internationell marknad.

Mycket tack vare stadsnäten har Sverige idag Europas fibertätaste bredband. I jämförelse med andra länder har Sverige en högre grad bredband som klarar framtidens högt ställda krav på kapacitet och kvalitet.

Stadsnäten ingår i marknaden för elektronisk kommunikation som kännetecknas av snabb utveckling, ständigt ökande behov och nya möjligheter.