Var finns stadsnät?

Var finns stadsnat?Majoriteten av Sveriges kommuner har ett lokalt stadsnät som växer och utvecklas i takt med det lokala samhällets behov. Det finns Stadsnät i närmare 200 kommuner av Sveriges 290 kommuner.

Stadsnäten äger knappt hälften av den befintliga fiber infrastrukturen. Många stadsnät bidrar aktivt i den kommunala digitala utvecklingen. Ett aktivt stadsnät påverkar kommunens attraktionskraft och utveckling enligt stadsnäten själva. 89 procent av stadsnäten anser att stadsnätet har haft en positiv påverkan på kommunens välfärd och det lokala näringslivets utveckling.