Miljö

Vad Degerfors stadsnät gör och möjliggör för en bättre miljö.

  • Med ett stabilt och bra bredband kan våra invånare jobba hemifrån och därmed kunna minska resandet. 
  • Möjligheten att beställa varor och tjänster över internet kan också minska resandet. T ex är vårt bredbandsnät ett stöd för att förverkliga 24-timmarsmyndigheterna. Våra kunder kan tryggt sitta hemma och utföra bankärenden och mycket mera. 
  • Ett bra bredbandsnät möjliggör nya tjänster som ”Video on demand”, vilket gör att den som vill se en film inte behöver köra till videobutiken. 
  • Att företagen kan anordna videokonferenser sparar både resor och mycket tid. 
  • Vård i hemmet med hjälp av fiberkommunikation sparar både resor och kan ge patienten en trygghet i vardagen. 
  • Larm och övervakningstjänster möjliggör kontroll på distans, vilket minskar behovet av bilburen övervakning.