Det öppna stadsnätet

1998 påbörjades utbyggnaden av ett Degerfors stadsnät. Ett stadsnät är ett öppet, lokalt fiberbasserat bredbandsnät som ger dig stor valfrihet bland tjänster så som exempelvis Internet, TV, telefoni, och larm mm.
I det öppna stadsnätet väljer du själv vilka tjänsteleverantörer du önskar utifrån dina mål och behov. Det innebär fri konkurrens som i sin tur leder till bättre kvalitet, service och lägre priser.Degerfors stadsnät är medlem i Svenska Stadsnätsföreningen, Ssnf. Du kan läsa mer om Ssnf på www.ssnf.org.