Sponsring

Sponsring är en viktig del i Degerfors Stadsnäts marknadsföring. 

Genom den vill vi ge en positiv bild av företaget och skapa goda relationer till såväl kunder, allmänhet och anställda personal.

Vi sponsrar föreningar och arrangemang inom bland annat idrott och kultur. De som ansöker om sponsring hos Degerfors stadsnät ska ha en tydlig utvecklingsprägel på sin verksamhet.

Vi samarbetar uteslutande med klubbar, föreningar eller organisationer. Vi samarbetar inte med enskilda utövare av idrott, musik etc. För att vi ska bevilja sponsring ska det finnas en motprestation. Det innebär att vi syns i ett sammanhang som ger oss en positiv och tydlig exponering.

Vill din klubb, förening eller organisation bli sponsrad skicka då en ansökan till:
Degerfors Energi AB, Box 1, 693 21 Degerfors. Märk kuvertet "Sponsringsansökan".